CanAm hoàn trả vốn EB-5 lần thứ 51 cho nhà đầu tư

Dự án khu phức hợp được tài trợ một phần bằng khoản vay EB-5 trị giá 22,5 triệu USD, bao gồm hai tòa …[chi tiết]

Đề nghị đọc

CanAm hoàn trả vốn EB-5 lần thứ 51 cho nhà đầu tư

CanAm hoàn trả vốn EB-5 lần thứ 51 cho nhà đầu tư

Dự án khu phức hợp được tài trợ một phần bằng khoản vay EB-5 trị giá 22,5 triệu USD, bao gồm hai tòa ...

đọc phổ biến